Aprovació plec de condicions i convocatòria de concurs públic per alienació bé immoble parcel·la 19 Bellestar.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir