Aprovació inicial relació béns i drets Projecte Eixamplament i millora de la carretera LV-2021, de Tàrrega a Sant Martí de Maldà. PK 0+000 al PK 1+980.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir