Aprovació inicial i exposició pública del projecte de delimitació poligonal del sector SUD 4 Els Pinarets.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir