Aprovació inicial del projecte d’obres anomenat Perllongament de col·lector de clavegueram del carrer Pintor Ribera i nova escomesa a l’escola bressol.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir