Aprovació inicial del projecte d’obra complementària número 3 col·locació de nova vorada al c. Raval al projecte executiu per soterrament de serveis i reurbaniització del c. Raval.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir