Aprovació inicial del Projecte constructiu d’eixamplament de vorera del pont del PK 1+125 de la carretera BV-5008 a Montgat. TM Montgat, i de la relació de béns i drets afectats.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir