Aprovació inicial del projecte constructiu de Millora de la seguretat viària a la BV-5103 al PK 0+500 (cruïlla avinguda Vilamajor). Plataforma única. TM Cardedeu.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir