Aprovació inicial del plec de clàusules i de prescripcions tècniques del contracte del manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de Can Guey i Can Güell.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir