Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars de les obres del projecte d’arranjament de la piscina municipal.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir