Aprovació inicial de diverses memòries valorades, instal·lació d’una marquesina en la zona d’Aiguamòg, camí al salt de Molières i a la Val de Molières, reubicació comades Estanho de Vilac.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir