Aprovació incial Pla especial urbanístic a l’àmbit del sòl no urbanitzable del Càmping de Gironella.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir