Aprovació incial del projecte de reurbanització del carrer Balmes i correcció d’errada material respecte a l’import de l’anunci del BOPB de data 25/07/2016.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir