Aprovació d’un projecte específic d’interès públic en sòl no urbanitzable, ampliació d’una planta de valorització i transferència de residus no perillosos i deixalleria municipal, camí de la Carrerada, s/n, polígon 19, parcel·les 2, 29, 31 i 32.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir