Aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable. Feixes de dos camps, amb la tala d’arbres, moviment de terres i construcció de parets i talussos a la finca Migjorn.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir