Aprovació dels plecs de condicions de la concessió demanial per a la utilització privativa de l’espai de domini públic destinat a bar al Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir