Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars que regiran la contractació, pel procediment obert, de les obres per a la reforma integral de la plaça de la Salut.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir