Aprovació del plec de clàusules particulars per l’adquisició de diversos llums led per als fanals de la localitat, mitjançant procediment obert.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir