Aprovació del Plec de clàusules generals, particulars i tècniques pel concurs negociat sense publicitat de les obres Camp de futbol sala al carrer Montseny núm. 8.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir