Aprovació definitiva. Substitució del canal de formigó per una cuneta en terres i no suposa una afecció sobre les finques veïnes tant important, Modificació a petició de la Diputació del calaix sota la carretera GIV-6229, per un caixó prefabricat.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir