Aprovació definitiva d’un projecte de reparcel.lació. Desenvolupament del PAU-02 del POUM.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir