Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del Pla parcial urbanístic del sector H Bòbila Baucells.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir