Aprovació definitiva del projecte d’Urbanització de l’Eix de la Via, àmbit 6, aparcament sobre la llosa costat Tarragona del c/ Camp del Cellerot.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir