Aprovació definitiva del projecte d’obres anomenat Projecte executiu d’obres d’urbanització del passeig de la plaça Major i entorns. Fase 2. Sector 3. Pavimentació extrems.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir