Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació voluntària del polígon d’actuació PAU 21 Ondunova.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir