Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica corresponent al sector de sòl urbà no consolidat.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir