Aprovació definitiva del projecte constructiu Rotonda a la cruïlla de la BV-3001 amb la ctra. de la Mina. TM Cardona.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir