Aprovació definitiva del projecte constructiu de Plataforma única a la carretera BV-5103 al PK 0+900 (cruïlla c/ Dolors Granés) i arranjament i millora del tram fins al PK 0+970.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir