Aprovació definitiva del projecte constructiu Ampliació de les obres de fàbrica situades als PPKK 4+585 i 4+984 de la carretera BV-4235 al TM de Viver i Serrateix.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir