Aprovació definitiva del plec de condicions que regeix la concessió demanial a atorgar respecte a una finca municipal.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir