Aprovació definitiva del compte de liquidació del text refós del projecte de reparcel·lació de la UA 8.3 del PEM de protecció i reforma interior del sector Sants 1a fase pol. A i B

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir