Aprovació definitiva de la reparcel·lació voluntària del polígon 50 del subsector del Litoral del sector de Llevant de la Costa.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir