Aprovació definitiva de la proforma d’escriptura de reparcel·lació del PAU-E carrer Moret. Dipòsit nord de la modificació puntual del Pla general metropolità sector la Floresta.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir