Aprovació definitiva de la Memòria valorada del condicionament del talús d’escullera existent a la UA-08 de Les Martines de Terrassa.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir