Aprovació de l’expedient de licitació de la concessió de l’ús privatiu que afecta a la finca H resultant del Projecte de reparcel·lació del sector C-4 (Taulat-Ronda). Centre residencial universitari.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir