Aprovació de les bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’impost sobre béns immobles per al 2015.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir