Aprovació de la incoació d’un expedient per resoldre l’ocupació de 10 parcel·les de sòl de cessió obligatòria, qualificades pel POUM vigent de sistema viari.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir