Aprovació de la documentació tècnica, el plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de concessions demanials d’unes parades.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir