Anunci suspensió de tramitacions i llicències, modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a Plaça de l’Amisat i sòl no urbanitzable.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir