ANUNCI sobre una resolució referent a l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la Modificació per a la delimitació del polígon d’actuació urbanística Ampliació de parcel·la industrial al sector la Plana.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir