ANUNCI sobre un plec de clàusules economicoadministratives. Expedient d’alienació del bé patrimonial de titularitat municipal situat al carrer Canigó, núm. 12.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir