ANUNCI sobre sol·licitud d’aigües subterrànies, procedents de cinc captacions anomenades, Pou Vinyeta Vella, Font de la Figuera, Font d’en Galter, Font Nova i Font 4 aixetes, per a l’abastament de població.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir