ANUNCI sobre publicació íntegra del Reglament per a l’atorgament d’autoritzacions temporals d’ocupació de terrenys de domini públic destinats al conreu hortícola d’ús particular.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir