ANUNCI sobre publicació al BOP del text íntegre de les bases específiques que regulen la concessió d’ajuts per a l’adaptació de les terrasses a l’Ordenança reguladora de la instal·lació o ús de les terrasses en espais públics i ocupació de la via pública.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir