Anunci sobre l’aprovació d’una memòria valorada, actuacions per danys ocasionats per les inclemències meteorològiques del 02.11.15 (pont de Trullàs i pont del Camí de l’Obach).

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir