Anunci sobre l’aprovació d’un conveni urbanístic de gestió, Pla especial de reforma d’un camí rural i soterrament d’una línia elèctrica de mitja tensió a can Balandrich del veïnat de Gaià nº 2.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir