Anunci sobre l’aprovació del plec de clàusules reguladores del contracte d’arrendament d’un bé patrimonial, al carrer del Mig (Ca l’Apremiant) – Habitatge número 2 per a destinar-ho a habitatge habitual.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir