Anunci sobre l’aprovació del plec de clàusules que han de regir el concurs públic per a l’alienació de cinc finques. PAU Marroc II, PP sector El Perelló-Can Pere Màrtir.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir