Anunci sobre l’alienació d’una parcel·la municipal en procediment obert, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir