ANUNCI sobre informació pública dels plecs de clàusules administratives particulars de l’obra de conducció d’interconnexió dels dipòsits del Pla i de la Guardiola – xarxa en alta.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir