Anunci sobre aprovació inicial d’un projecte d’obra, Ampliació aparcament i accessos del Centre d’Observació de l’Univers (COU) del Parc   Astronòmic   del   Montsec   (PAM).

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir